En- er et græsk præfiks med betydningen 'i-, ind-'. Se også in-.