Emirat, (se emir), en emirs værdighed el. magtområde.