Emanere, 1. udstrømme; udspringe; udgå; 2. lade udstrømme; udsende; udstede.