Elementpsykologi, (lat. element + gr. psykologi), psykologisk retning, der hævder, at sammensatte forestillinger er dannet af et vist antal grundelementer; sammenlign med gestaltpsykologi.