Elektroterapi, behandling af sygelige tilstande og skader vha. elektricitet. Strømimpulser tilføres huden vha. elektroder eller nåle. Disse impulser virker sammen med kroppens egne processer, og elektroterapi anvendes inden for fysioterapi ved bl.a. smertelindring og muskelrelaterede sygdomme. Elektroterapi udgøres af forskellige behandlingsformer, bl.a. ultralydbehandling og transkutan nervestimulation.