Elektropositiv bruges om et grundstof, der relativt let kan afgive elektroner og derved danne positive ioner i gasser eller opløsninger. Alkalimetallerne er udpræget elektropositive grundstoffer.