Ekteni er i den ortodokse kirke betegnelse for en leddelt bøn, fremført af diakonen med korsvar for hvert af leddene, fx "Herre, forbarm dig!" Der anvendes fire former; den længste med 12 led kaldes irinika, fredsbønnen.