Ekstrapolere, (af lat. extra uden for + polire glatte, polere), foretage ekstrapolation.