Ekstrapolation, (af lat. extra 'uden for' og sidste del af interpolation), inden for matematikken en metode til bestemmelse af en funktionsværdi i et punkt, der ligger uden for et givet interval. Værdien bestemmes ved hjælp af kendte funktionsværdier i punkter i nærheden af det søgte. Se interpolation.