Eksponering, (af lat. exponere 'stille ud, fremsætte'), inden for økonomi det at være udsat for risiko. En virksomhed kan fx være eksponeret for valutakurs- eller renterisiko.