Ekskulpere betyder 'retfærdiggøre' eller 'frikende for skyld'.