Eksigibel dokument er udtryk for, at et dokument kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler, se Retsplejelovens § 478 om grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen.