Ekko, tilbagekastning af en lyd, således at den tydeligt kan skelnes fra den udsendte. Ekko forekommer fx, når man taler mod en væg, et skovbryn eller en bjergside i mere end ca. 15 meters afstand. I naturen forekommer ekko bl.a. i forbindelse med tordenvejr. Fænomenet bruges bl.a. til måling af havdybder, se dybdemåler.