Egenværdi er et matematisk begreb, der har sit udspring i den fysiske størrelse egenfrekvens. For en lineær afbildning \(T\) af et vektorrum \(V\) ind i sig selv betragtes ligningen \(T(v)=\lambda v\), hvor \(v\) er en vektor fra \(V\), og \(\lambda\) er et tal. Tallet \(\lambda\) kaldes en egenværdi for \(T\), hvis ligningen har løsninger \(v\neq 0 \). Sådanne vektorer kaldes egenvektorer hørende til egenværdien \(\lambda\). Hvis \(V = \mathbb{R}^n\), og \(T\) er en reel matrix, bestemmes egenværdierne som de reelle nulpunkter i polynomiet \(\text{det} (T-\lambda I)\), (se determinant).