Egenværdi, matematisk begreb, der har sit udspring i den fysiske størrelse egenfrekvens. For en lineær afbildning T af et vektorrum V ind i sig selv betragtes ligningen T(v) = λv, hvor v er en vektor fra V, og λ er et tal. Tallet λ kaldes en egenværdi for T, hvis ligningen har løsninger v0. Sådanne vektorer kaldes egenvektorer hørende til egenværdien λ. Hvis V = Rn, og T er en reel matrix, bestemmes egenværdierne som de reelle nulpunkter i polynomiet det(TλI).