Efemeridetid, ET, tidsskala, defineret i 1952 af Den Internationale Astronomiske Føderation for at eliminere uregelmæssigheder i astronomiske beregningsresultater stammende fra uregelmæssigheder i Jordens rotation. I 1984 blev ET erstattet af Barycentric Dynamical Time, TDB, hvor man i planeternes bevægelsesligninger tager højde for relativitetsteorien og i øvrigt refererer til planetsystemets massemidtpunkt (barycenter). Samtidig indførtes en afledet tidsskala, Terrestrial Dynamical Time, TDT, til brug ved geocentriske efemerider. TDT er defineret ved TDT = TAI + 32,184 s, idet TAI betegner International Atom Tid; se atomtid.