Atomtid, det mest nøjagtige og konsistente tidsmål. International Atom Tid, TAI, blev introduceret i 1972; en atomtidsskala har dog været tilgængelig siden 1956. Den fundamentale enhed er et sekund (SI-enhed), defineret som 9.192.631.770 perioder af strålingen fra cæsium-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstrukturniveauer. Sekundet og TAI anvendes som basis for de andre tidsskalaer. Tidligere var sekundet bestemt ud fra Jordens rotation og bevægelse om Solen. Ansvaret for beregningen af TAI er overdraget til Bureau international des poids et mesures i Sèvres, Frankrig.