Echiurider, (lat., af gr. echis 'snog, slange' og oura 'hale' og -id), Echiurida, marin dyregruppe med ca. 100 arter. Echiurida betragtes som en selvstændig dyrerække, der har lighedstræk med ledormene, bl.a. larvens udformning. Echiurider er pølseformede og har en fimrehårbeklædt snabel, der bruges ved optagelse af føden, som er alger og detritus. Arten Echiurus echiurus forekommer i danske farvande uden for Østersøen. Den er 10-15 cm lang og lever nedgravet i en U-formet gang i bunden. Slægten Bonellia har været genstand for megen forskning pga. forekomst af mikrohanner inden i hunnen og kønsudviklingen, der påvirkes af ydre faktorer.