Dyrekult, en urgammel religiøs forestilling om, at guder, ånder, kosmiske kræfter og mennesker kan antage dyreskikkelse (theriomorfisme). Opfattelsen bygger på menneskets tætte forhold til og identifikation med fangst- eller husdyrene. Ofringer til dyr og ofringer af dyr tjener til opretholdelse af forholdet mellem guder, mennesker og dyr.