Dynamisk positionering er en metode, der benyttes, når et skib (fx ved dykkerarbejde) skal holdes lige over et bestemt punkt på havbunden, hvor der skal udføres arbejde eller undersøgelser på fx olierørledninger eller sunkne skibe. Stedbestemmelsen sker med et elektronisk navigationssystem, og skibet kan flytte sig i alle retninger, fx ved hjælp af azimut-thrustere. Tvinges skibet af vind, strøm eller lignende lidt væk fra den ønskede position, går dets manøvreorganer automatisk i gang og bringer det tilbage. Dynamisk positionering er at foretrække frem for at anvende ankre lagt ud i flere retninger, da skibet hurtigt kan flytte til en helt anden position.