Azimut-thruster, (azimut og eng. thruster 'noget, som støder frem, fremdriver'), fremdrivningsaggregat bestående af en almindelig skibsskrue på en vandret aksel drevet elektrisk eller hydraulisk og oftest omgivet af en propellerdyse. Aggregatet anbringes under et skibs eller en boreplatforms bund drejeligt om en lodret akse, således at der kan fås fremdrivningstryk i alle ønskede vandrette retninger. Med 2-4 azimut-thrustere opnås stor manøvreevne ved lav eller ingen fart, hvilket er ideelt til fx dykkerskibe og fartøjer beskæftiget med arbejde, hvor det er vigtigt at holde sig over et bestemt punkt på havbunden uanset påvirkninger fra vind, bølger og strøm.