Dyade er inden for socialpsykologien betegnelse for en gruppe på to personer, der bl.a. er studeret med hensyn til parternes gensidige oplevelser, sproglige udvekslinger og øjenkontakt, fx mor-barn-dyaden.