Dux, i musik betegnelse for første temaindsats i en fuga. Dux, der fastslår fugaens hovedtoneart, efterfølges af comes, den anden temaindsats, der som regel står i dominanttonearten. Almindeligvis begynder dux på toneartens grundtone eller på dennes overkvint, fx tonerne C og G i C-dur og c-mol.