Durante causa durat effectus, (lat.), så længe årsagen varer, varer virkningen også.