Duodrama, (af lat. duo + gr. drama), drama med kun to optrædende personer.