Dumpe, (af eng., måske af skandinavisk opr., jf. da. dumpe), sælge i udlandet til underpris.