Dualist, tilhænger af en dualistisk opfattelse; det modsatte af monist; det modsatte af pluralist.