Droit, (fr., af lat. drictum, af directum, af directus lige, ret), ret; rettighed; afgift.