Driftsregnskab, regnskab, der viser en virksomheds præstationer i en given periode, som regel i form af en resultatopgørelse, en balance bestående af virksomhedens aktiver, forpligtelser og egenkapital på en given dato opgjort efter driftsøkonomiske principper samt en pengestrømsopgørelse. Denne regnskabsform står i modsætning til eksempelvis et skatteregnskab, der aflægges efter skattelovenes bestemmelser. Et driftsregnskab kan have form af et internt regnskab, der ikke er lovreguleret, eller et eksternt regnskab, hvor årsrapporten, der er lovreguleret i Årsregnskabsloven, er det hyppigst forekommende driftsregnskab.