Dressel er en ældre betegnelse for det kongelige skatkammer eller arkiv.