Drænere, (efter fr. drainer, af eng. drain), bortlede væsker fra fx dybe sår.