Dormitiv, (af fr. dormitif, af lat. dormire sove), sovemiddel.