Dorisk toneart, den første af de otte kirketonearter. Den har grundtone D og recitationstone A. Af kendte melodier i denne toneart kan nævnes Dies irae, Dronning Dagmar og Drømdæ mik æn drøm i nat.