Don gratuit, oprindelig brugt om de franske stænders bevilling af korstogstiende (décime). Fra 1561 blev don gratuit benyttet af den skattefrie gejstlighed til at fastholde princippet om frivillighed, når kronen pålagde ekstra skatter (fra 1586 blev den forhandlet hvert tiende år). Endnu i 1700-t. anvendtes don gratuit om gejstlighedens køb af skattefrihed.