Domsmandssag er en straffesag, som pådømmes under medvirken af domsmænd, dvs. lægdommere. Domsmænd medvirker som hovedregel, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og der i sagen kan blive tale om en højere straf end bøde. De alvorligste straffesager er nævningesager. I domsmandssager medvirker i byretten en juridisk dommer og to domsmænd, og i ankesager i landsretten tre juridiske dommere og tre domsmænd. Siden1.1.2007 kan byretten i domsmandssager om økonomisk kriminalitet, der forventes at blive af længere varighed, sammensættes af to juridiske dommere og tre domsmænd, se Domstolsreformen. Eftersom Højesteret ikke tager stilling til beviserne for, om tiltalte er skyldig, medvirker der ikke domsmænd i Højesterets behandling af straffesager.