Dokumentering, (se dokumentere), det at dokumentere.