Dobbeltslag, et af den klassiske musiks mange ornamenter, dvs. melodiske udsmykninger. Dobbeltslag udstyrer en given tone med to hastige forslag, som henholdsvis oppefra og nedefra føres til hovednoden.