Divagation, (af lat.), afvigelse fra hovedsagen; udskejelse.