Distributiv lov, matematisk lov, der for tallene a, b og c udsiger, at a(b+c) = ab+ac. Loven gælder for en række vigtige algebraiske strukturer.