Den distributive lov er en matematisk lov, der for tallene \(a\), \(b\) og \(c\) udsiger, at \(a(b+c) = ab+ac\). Loven gælder for en række vigtige algebraiske strukturer.