Distikon, (af gr. distichon tolinjet, af di- + -stikon), dobbeltvers, især = det elegiske distikon, dvs. et heksameter efterfulgt af et pentameter.