Disrekommandere, (af lat. dis- + rekommandere), nedsætte; give en dårlig anbefaling; tale ilde om; det modsatte af rekommandere.