Rekommandere, anbefale; overdrage til særlig omsorg.