Dispensatorium, (lat.), samling af forskrifter for tilberedning af lægemidler (ikke det samme som farmakopé).