Dismembration, (af lat. dis- + membrum led), sønderlemmelse; vidtdreven udstykning af jorder.