Diminuendo, (ital. 'formindskende', af diminuire 'formindske'), musikalsk betegnelse for gradvis aftagende lydstyrke, forkortes dim eller dim., men angives tillige med et specielt kileformet nodetegn, se decrescendo.