Decrescendo, (ital. af de- og crescendo), diminuendo, musikalsk betegnelse for gradvis aftagende lydstyrke, som regel forkortet decresc. eller angivet med et specielt kileformet nodetegn, se nodeeksemplet under crescendo.