Crescendo, (ital., præs. part. af lat. crescere 'vokse'), siden 1700-t. musikalsk betegnelse for gradvis tiltagende lydstyrke, som regel forkortet cresc. eller vist med et specielt kileformet nodetegn. Det modsatte, aftagende lydstyrke, betegnes decrescendo eller diminuendo.