Differentialkvotient er inden for differentialregning betegnelse for grænseværdien af differenskvotienten: Man definerer således, at en funktion \(f\) er differentiabel i \(x_0\), hvis differenskvotienten \[\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\] har en grænseværdi for \(x\) gående mod \(x_0\). Grænseværdien kaldes funktionens differentialkvotient og betegnes \[ \frac{df}{dx} (x_0) \hspace{1 cm} \textit{ eller } \hspace{1 cm} f'(x_0).\] Værdien af differentialkvotienten for \(x=x_0\) svarer grafisk netop til hældningen af tangenten til grafen for \(f\) i punktet \((x_0, f(x_0))\).