En differens er i matematik forskellen mellem to tal; ved differensen \(a-b\) forstås det tal \(x\), som tilfredsstiller ligningen \(b+x = a\).