Dible, (af eng. dibble så el. plante med dibble plantepind), lægge frø i jorden i huller med bestemte afstande.