Diandria, (af gr. di- + aner mand), inden for botanik diandriske planter; planter med to støvdragere i en tvekønnet blomst.